1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Bauer Polla egyéni vállalkozó (székhely: 1023, Budapest, Veronika utca 4.  email: polla@bauerpolla.com) által
a bauerpolla.com
internetes oldalon (továbbiakban: Weboldalon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. 

A Weboldalak használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a weboldalon

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Bauer Polla egyéni vállalkozó
Székhely: 1023 Budapest, Veronika utca 4
E-mail-cím: polla@bauerpolla.com

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A regisztráció során az adatkezelő egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

  • Név
  • E-mail cím

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatásai nyújtásának céljából kezelheti a természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban  az ügyfelekkel való kapcsolattartás és számlák kiállítása.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

5. Az adatkezelés időtartama

 

5.1 A regisztráció és a Weboldalak szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart, vagy ameddig a Felhasználó nem kéri adatainak törlését.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

6.Az adatkezelés módja

A személyes adatok tárolása és kezelése informatikai eszközökkel, számítógépen történik.

 

7.A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban:

7.1 hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)

7.2 kiigazítás joga (elavult vagy helytelen adat esetén annak kiigazítására vonatkozóan)

7.3 törlés joga (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén)

7.4 az adat kezelésének korlátozása

7.5 a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása

7.6 személyes adatok harmadik személy / szolgáltató számára történő átadásának engedése vagy ennek tiltása

7.7 bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése

7.8 tiltakozás a személyes adat használata ellen

 

8.A weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött egyéb információk:

8.1 Az adatkezelő a weboldal látogatása során semmilyen olyan személyes adatot nem gyűjt a felhasználóról, amely alapján beazonosítható lenne.

8.2 A weboldal technikai és tárhely-szolgáltatója cookie-kat helyezhet el a honlapon. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható az adatkezelő részére.

8.3 A külső szolgáltató adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

8.4 Lehetőség a cookie-k kikapcsolására: amennyiben nem szeretnéd, hogy cookie-k útján esetleg információkat gyűjtsenek rólad a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatod a cookie-k használatát.

8.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

9. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

  1. március 28.